Musiałam przeprowadzić audyty wewnętrzne w przedsiębiorstwie

Jestem właścicielką dużego przedsiębiorstwa. Odpowiadam za wiele elementów prawidłowego jego funkcjonowania. Jednym z najważniejszych elementów jest bezpieczeństwo przechowywania i przepływu informacji. W związku z tym, od czasu do czasu przeprowadzam niezapowiedziany audyt. Sprawdziłam w dokumentach, że ostatni taki audyt był już dosyć dawno temu, dlatego zdecydowałam się go ponowić. Zaczęłam więc razem z odpowiednim działem w przedsiębiorstwie kontrolę.

Dobre wyniki audytu w przedsiębiorstwie

audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji dla przedsiębiorstwZleciłam audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji dla przedsiębiorstw i razem w kilkoma pracownikami wzięłam się do pracy. Musiałam sprawdzić jak przechowywane są informacje w moim przedsiębiorstwie. Chodziło tu zarówno o przechowywanie informacji na komputerowej bazie danych jak i w formie papierowych dokumentów. Nie bez znaczenia był także przepływ informacji pomiędzy działami i pracownikami, a także przechowywanie danych osobowych klientów. Ostatnio weszła w prawie nowelizacja ochrony danych osobowych i danych wrażliwych w przedsiębiorstwach i firmach. Audyt był koniecznych również ze względu na te nowelizacje. Nad audytem pracowało kilku pracowników zarówno z działu informatycznego jak i księgowości. Jego wyniki okazały się bardzo korzystne. Audyt wykazał, że dane i informacje służbowe w firmie są przechowywane w odpowiedni sposób. Również jeśli chodzi o ich przepływ był on zorganizowany tak, że dane nie mogły nigdzie wyciec i zostać udostępnione osobom trzecim. Musieliśmy wprowadzić jedynie drobne usprawnienia odnoście ostatnich nowelizacji prawa. Audyt został wykonany bardzo szybko i nie wpłynął na funkcjonowanie mojego przedsiębiorstwa. Jest to najbardziej obiektywna forma sprawdzenia bezpieczeństwa informacji i przepływu danych na terenie przedsiębiorstwa. Jestem zdania, że takie audyty powinno się co jakiś czas przeprowadzać w firmach.

Byłam bardzo zadowolona z audytu wewnętrznego w moim przedsiębiorstwie. Rada Nadzorcza również pozytywnie go zaopiniowała. Audyt wewnętrzny jest najlepszym sposobem na to, żeby wykryć ewentualne nieprawidłowości i szybko na nie zareagować. W ten sposób można uniknąć kłopotów, kiedy dla przedsiębiorstwa zostanie odgórnie zlecony audyt zewnętrzny. Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach jest bardzo ważne.