Podstawy hipnozy dzięki szkoleniom

Hipnoza składa się z czterech elementów. Pierwszy z nich to sugestia; drugi to skupienie uwagi, dzięki czemu osoba poddawana hipnozie może skutecznie „wyłączyć” swoje myśli; trzeci to relaks, który uzyskuje się dzięki ćwiczeniom relaksacyjnym; czwarty to obraz, który jest kluczem do sukcesu sesji hipnotycznej. 

Na czym polega hipnoza?

hipnoza - szkolenie od podstawMożemy wyróżnić wiele technik hipnotycznych. Do jednej z najpopularniejszych należy metoda polegająca na skupieniu wzroku na konkretnym przedmiocie. Ta technika często wykorzystywana jest w filmach. Możemy zaobserwować, jak hipnotyzer przesuwa zegarek kieszonkowy tuż przed oczami osoby hipnotyzowanej. Jeśli chcemy poznać dogłębnie techniki hipnozy warto skorzystać z korzyści jakie daje hipnoza – szkolenie od podstaw. Celem tej metody jest to, by hipnotyzowany skupił się tak mocno na obiekcie, że zapomina o jakichkolwiek innych bodźcach. Ta technika była bardzo popularna we wczesnym okresie stosowania hipnozy. Kolejną metodą jest wydawanie szybkich komend. Takie zachowanie ma doprowadzić do przeciążenia umysłu. Mocne komendy i przekonujący hipnotyzer sprawiają, że hipnotyzowany przekaże świadomą kontrolę nad sytuacją. Do technik hipnotycznych zalicza się również postępujące odprężenie oraz obrazowanie. Ta metoda wykorzystywana jest najczęściej przez psychiatrów. Ostatnią techniką jest utrata równowagi, którą wywołuję się za pomocą rytmicznego, wolnego kołysania. Każdy z nas jest inny, tak więc na każdego hipnoza może działać w innym stopniu. Podatność na wpływ hipnozy ocenia się według 30-stopniowej skali, którą opracowało dwóch amerykańskich psychiatrów. Osoby oporne, które można jedynie wprowadzić w stan relaksacji, ocenia się na 0-5 stopni. Kolejna grupa to 6-11 stopni. Jest ona najbardziej pożądana ze względów terapeutycznych. Występuje u niej stan lekkiego transu. Towarzyszom mu lekkie drętwienie kończyn oraz niekontrolowany ruch gałek ocznych. Trans średni to od 13 do 20 stopni. W tym przypadku osoba hipnotyzowana nie odczuwa bólu. Może również doświadczyć dziwnego poczucia własnego ciała – jest się lekkim, sztywnym czy elastycznym. Ostatnia faza to trans głęboki, który mierzy się skalą od 21 do 30 stopni. Osoba w tym transie postrzega rzeczywistość w zupełnie inny, odrealniony sposób. 

Warto zaznaczyć, że każdy zabieg hipnozy to źródło niewiarogodnie silnych emocji. Nie można również w stu procentach przewidzieć, jakie wywoła ona reakcje. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim powinno się wybierać dyplomowanych terapeutów, lekarzy, psychologów, przyjmujących w placówkach medycznych.