Pomoc prawnika przy upadłości

Żyjemy w kraju, w którym kilka milionów ludzi żyje za najniższą krajową. Sytuacja rynkowa jest bardzo zmienna, a do tego ceny ciągle idą w górę, zatem życie jest coraz droższe. To sprawia, że wiele osób sięga po dodatkowe środki finansowe. 

Po co ogłaszać upadłość konsumencką?

upadłość konsumencka prawnikPrzeważnie to firmy stają się bankrutami i muszą się zamykać, jednak prawo pozwala też na ogłoszenie upadłości przez osobę indywidualną. Jest to proces, który musi przebiegać zgodnie z wytyczonymi zasadami i zaczyna się od złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Można go samodzielnie sporządzić, ale równie dobrze można zlecić go jednej z wielu kancelarii. Jeżeli interesuje nas upadłość konsumencka prawnik z pewnością sporządzi dla nas kompletny wniosek i przybliży temat sprawy. Od momentu złożenia takowego dokumentu, sąd decyduje o losach osoby będącej stroną. Tego typu sprawy mogą się toczyć tygodniami, a nawet miesiącami, a w tym czasie o wszystkim decyduje sąd. Jeżeli nakaże, aby na poczet zadłużenia zostały oddane nieruchomości czy inne dobra materialne, to trzeba się zastosować do tego. Również na wniosek sądu majątek może zostać oddany do licytacji, z której środki zostaną przekazane na spłatę zadłużenia. Oczywiście może także umorzyć cześć lub nawet całość długu. Do wszystkich tych decyzji, konieczne jest przedstawienie sytuacji finansowej, bieżącego zadłużenia czy posiadanego majątku. Bywa, że wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są odrzucane, bo na przykład zostaje udowodnione, że nieruchomość została niedawno przepisana na krewnego.

Specjaliści zalecają, aby upadłości konsumenckiej nie traktować jako jedyne możliwe rozwiązanie problemów finansowych, które trwają od przynajmniej trzech miesięcy, gdyż w takim postępowaniu to sąd o wszystkim decyduje i może zasądzić oddanie nieruchomości.