Procedury zakładania firmy w Niemczech

Gewerbeanmeldung, potocznie nazywany Gewerbą to wpis o ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Niemiec. Wpis może dotyczyć zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i osób prawnych będących odpowiednikami polskiej spółki z o.o. Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty związane ze świadczeniem usług, a zwolnione są wyłącznie zawody wolne.

Otwieramy działalność gospodarczą w Niemczech

jak otworzyć firmę w niemczechZałożenie działalności gospodarczej możliwe jest niemal dla każdej osoby, która posiada odpowiedni pomysł na biznes oraz jest w stanie go wprowadzić w życie. Konieczne jest jednak spełnienie szeregu formalności. Warto wiedzieć jak otworzyć firmę w niemczech. Podstawą są oczywiście odpowiednie dokumenty, bez których nie będzie możliwości zgłoszenia firmy. Chodzi więc o kserokopię paszportu albo dowodu osobistego, potwierdzenie zameldowania, dokumenty potwierdzające adres pod którym będziemy prowadzić działalność. W przypadku niektórych branż konieczne jest także zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za podatki, zaświadczenie o zabezpieczeniu finansowym działalności, jak również dokumenty uprawniające do wykonywania konkretnego zawodu oraz wszelkiego rodzaju zezwolenia i koncesje. Wypełniony wniosek oraz powyższe dokumenty należy złożyć w urzędzie zajmującym się działalnością gospodarczą. Zwykle mieści się on w urzędzie miasta lub w ratuszu. W dalszym etapie to urzędnik zajmie się wpisaniem działalności gospodarczej do rejestru, co wiąże się z opłatą, której wysokość uzależniona jest od miejsca rejestracji. Oprócz tego działalność należy zgłosić w innych urzędach, jak w niemieckim urzędzie skarbowym, a także w zależności od branży również w innych instytucjach. Niektóre rodzaje działalności wymagają także obowiązku zgłoszenia do rejestru sądowego. Dlatego tak ważne jest to, aby dokładnie zorientować się w obowiązujących przepisach oraz obejmujących nas obowiązkach zgłoszeniowych. Pomóc mogą w tym zakresie profesjonalne firmy specjalizujące się w załatwianiu formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej w Niemczech.

Reasumując, jeżeli jesteśmy zainteresowani możliwością założenia własnej firmy na terenie Niemiec, powinniśmy nie tylko znać język, ale jednocześnie zapoznać się z obowiązującymi na terenie kraju przepisami oraz obowiązkami rejestracyjnymi. W takich przypadkach niezwykle pomocne mogą okazać się usługi umożliwiające nam uzyskanie wsparcia w tym zakresie.